எம்மை அடைய

 • 1 வது மாடி, "மிலோதா"
  பிரிஸ்டல் வீதி,
  கொழும்பு 01,
  இலங்கை.
 • +94 11 446 1500

 • +94 11 232 2867
  +94 11 233 9732

புதுப்பிக்கப்பட்டது
29-08-2019.
பதிப்புரிமை © 2019 தேசிய கொள்கைகள், பொருளாதார விவகாரம், மீள்குடியேற்றம் மற்றும் புனர்வாழ்வளிப்பு, வடமாகாண அபிவிருத்தி மற்றும் இளைஞர் விவகாரங்கள் அமைச்சு.
அனைத்து உரிமைகளும் கையிருப்பில் கொண்டது. வடிவமைப்பு: Procons Infotech.